uprawa malin


Nawożenie malin w trakcie wzrostu

Duży wpływa na wzrost i owocowanie malin ma prawidłowe malin nawożenie po posadzeniu i w kolejnych latach wzrostu. Praktycznie co roku konieczne jest dostarczenie roślinom azotu, potasu czy magnezu. Można to robić tradycyjnie – doglebowo, lub przez fertygację. alternatywana formą nawożenia może być pozakorzeniowe, realizowane okresowo. dr Paweł Krawiec, Uniwersytet […]


Uprawa malin z sadzonek doniczkowanych

Uprawa malin przeznaczonych na zbiór owoców dla przemysłu, związana była dotychczas z zakładaniem plantacji z sadzonek pędowych, pozyskiwane z mateczników ale również bardzo często już owocujących plantacji. Tragiczne wręcz tego efekty, są coraz bardziej widoczne, zwłaszcza na terenie Lubelszczyzny, gdzie plantacje malin są dziesiątkowane przez choroby wirusowe, które dodatkowo są […]


Zakładanie plantacji malin

Gdy plantacje  zakładane są z myślą o zbiorze maszynowym sadzenie malin powinno się zaplanować w rozstawie 3,5-4,2 m x 0,3-0,5 m. Unika się wówczas problemów ze zrastaniem się rzędów na starszych plantacjach, a zagęszczenie krzewów w rzędach pozwala dość wcześnie rozpocząć zbiór maszynowy i ograniczyć straty z powodu osypywania się […]