Sadzonki od RubusKP w projekcie Malinowe Factory


Jedną z nowości tegorocznego projektu Malinowe Factory jest plantacja odmiany ‘Polana’ w otwartym gruncie, założona na początku czerwca, z sadzonek doniczkowanych dostarczonych przez Rubus KP.

Przygotowanie stanowiska

Dwa lata temu na tym stanowisku rosła porzeczka czarna. Po jej zlikwidowaniu przez rok wysiewano gorczycę z przeznaczeniem na przyoranie. Jesienią 2015 roku pole zwapnowano (zastosowano Wapniak Kornicki), a po wykonaniu analizy składu chemicznego gleby, wysiano nawóz wieloskładnikowy (YaraMila Complex w dawce 500 kg/ha). W celu poprawy warunków fitosanitarnych stanowiska, zastosowano nawóz Perlka w dawce 500 kg/ha.

Sadzonki malin

Doniczkowane sadzonki malin – do niedawna mało znane polskim plantatorom, a jeśli już, to używane tylko do zakładania upraw pod osłonami – stwarzają nowe możliwości w produkcji owoców tego gatunku. W szkółce Rubus KP produkuje się doniczkowane sadzonki malin, które służą do zakładania upraw polowych z przeznaczeniem owoców do przetwórstwa. Do projektu Malinowe Factory wybrano sadzonki odmiany ‘Polana’ z tego względu, że gospodarstwo specjalizuje się w produkcji owoców do mrożenia i potrzebna jest odmiana umożliwiająca osiąganie w gruncie wysokich plonów we wczesnym terminie. ‘Polana’ ma bardzo dobre cechy maliny do przetwórstwa, jest przy tym – w porównaniu z ‘Polką’ – mniej podatna na choroby wirusowe i fytoftorozę, jej rośliny mają też dużą odporność na wymarzanie zimą. Zastosowano sadzonki doniczkowane, po obserwacjach tego typu roślin w produkcji tunelowej w poprzednim roku – uzyskano z nich wysokie plony już w roku sadzenia. Czy taki sam wynik można uzyskać w otwartym gruncie? Młode, zdrowe sadzonki doniczkowane, z silnym system korzeniowym, zaraz po posadzeniu są gotowe do dalszego wzrostu. W projekcie użyto sadzonek ukorzenianych w szklarni, produkowanych w doniczkach – były to zarówno wielodoniczki z 40 otworami (większe rośliny), jak i tace z 104 otworami (mniejsze rośliny).

 

Plantacja założona z sadzonek RubusKP kilka dni po posadzeniu - system 2-rzedowy bez ściółki

Plantacja założona z sadzonek RubusKP kilka dni po posadzeniu – system 2-rzedowy bez ściółki

Plantacja założona z sadzonek RubusKP kilka dni po posadzeniu - system 2-rzedowy ze ściółką z agrowłókniny

Plantacja założona z sadzonek RubusKP kilka dni po posadzeniu – system 2-rzedowy ze ściółką z agrowłókniny

Technologia uprawy

Sadzonki doniczkowane zostały posadzone w kilku kombinacjach doświadczalnych, zróżnicowanych pod względem liczby roślin na jednostce powierzchni oraz systemu uprawy gleby.

Zastosowano następujące rozstawy:

  • 3,5 m między rzędami na 0,3 x 0,3 m w rzędzie podwójnym (19 000 szt./ha),
  • 3,5 m między rzędami na 0,3 m w rzędzie pojedynczym (9500 szt./ha)
  • 3,5 m między rzędami na 0,4 m w rzędzie pojedynczym (7100 szt./ha)
Plantacja pod koniec lipca

Plantacja pod koniec lipca

Plantacja pod koniec lipca  - rośliny na zagonach ściółkowanych

Plantacja pod koniec lipca – rośliny na zagonach ściółkowanych

 Systemy uprawy gleby

  • zagon – ściółkowany czarną agrowłókniną oraz nieściółkowany,
  • uprawa standardowa (bezzagonowa).

Włóknina rozłożona została za pomocą maszyny, która formuje podniesiony zagon o wysokości 15-25 cm. Urządzenie już na etapie rozkładania agrowłókniny nacinało otwory, w które posadzone zostały maliny. Wykorzystano czarną agrowłókninę o szerokości 1,2 m (dostarczoną przez firmę Agrimpex). Planuje się, że w tej technologii uprawy krzewy maliny powtarzającej owocowanie będzie się prowadzić na 4 lub 5 pędów z rośliny. Zaletą sadzenia malin na agrowłókninie jest wyeliminowanie nadmiernego zachwaszczenia oraz utrzymanie lepszej wilgotności w strefie systemu korzeniowego. W okresie wysokich temperatur nie ma zagrożenia przegrzewania sytemu korzeniowego, ponieważ włóknina przepuszcza bardzo dobrze powietrze.