Oferta


Nasza oferta na sezon 2017 zawiera kwalifikowane sadzonki odmiany ‘Polana’, ‚Polka’, ‚Glen Ample’, ‚Tulameen’ do sprzedaży od początku maja do końca czerwca.

Proponujemy:

  •  sadzonki w wielodoniczkach z 40 komórkami,
  •  sadzonki w wielodoniczkach z 108 komórkami,

    Uwaga – przyjmujemy zamówienia na sadzonki long cane z odmian ‚Glen Ample’ i ‚Tulameen’ na rok 2018!

Zamówienia przyjmujemy od początku stycznia:

Fieldstone Investmennts II Sp. z o.o.

tel. 603 603 445

amakarewicz@fieldstone.pl