Kontakt


Kontakt:
Fieldstone Investmennts II Sp. z o.o.

tel. 603 603 445, 885 805 834

email:  amakarewicz@fieldstone.pl

pmiskiewicz@fieldstone.pl

rubus@fieldstone.pl