Archiwum dnia: 21 marca 2016


Nawożenie malin w trakcie wzrostu

Duży wpływa na wzrost i owocowanie malin ma prawidłowe malin nawożenie po posadzeniu i w kolejnych latach wzrostu. Praktycznie co roku konieczne jest dostarczenie roślinom azotu, potasu czy magnezu. Można to robić tradycyjnie – doglebowo, lub przez fertygację. alternatywana formą nawożenia może być pozakorzeniowe, realizowane okresowo. dr Paweł Krawiec, Uniwersytet […]


Zakładanie plantacji malin

Wciąż na plantacjach spotyka się problemy związane z niewłaściwym przygotowaniem stanowiska. Maliny mają dobrze rozbudowany system korzeniowy, którego główna masa zalega w warstwie 0-20 cm. Nie uprawia się ich na glebach ciężkich, o poziomie wód gruntowych wyższym niż 70-80 cm. Najlepszym stanowiskiem są gleby żyzne doprowadzone do optymalnej zasobności w […]