Archiwa miesięczne: Styczeń R


Zakładanie plantacji malin

Gdy plantacje  zakładane są z myślą o zbiorze maszynowym sadzenie malin powinno się zaplanować w rozstawie 3,5-4,2 m x 0,3-0,5 m. Unika się wówczas problemów ze zrastaniem się rzędów na starszych plantacjach, a zagęszczenie krzewów w rzędach pozwala dość wcześnie rozpocząć zbiór maszynowy i ograniczyć straty z powodu osypywania się […]